Certificació CE maquinària

CE_Bafatec.jpg

Marcatge CE i adequació Directiva 2006/42/CE. 

Adequació màquinas existents al RD 1215/1997.

Agrupació de màquinas existents.

Assessorament compliment normatives.

Esquemes elèctrics, hidràulics, pneumàtics, etc.

Documents i manuals tècnics en diversos idiomes.

Certificació CE.

 

 

 

Alguns clients:

                          

BAFATEC, Enginyeria i instal·lacions | C/ Dr Bayés 30 Baixos 2n | 08551 Tona | Barcelona | 608035501