Obtenció de llicència d'activitats

Bar restaurant legalitzat l'agost 2020 a Vic

Els clients amb intensió de fer un projecte per emprendre el seu negoci, sovint es pregunten:

    Com obtenir llicència d’activitats econòmiques?

    Què és la llicència d’activitats?

Aquestes llicències requereixen un projecte tècnic i certs tràmits, generalment davant del ajuntament, justificant que les instal·lacions estan segons normativa vigent aplicable.

Cada cas pot costar diferents preus, per exemple, la llicència d’un bar – restaurant requereix de projecte d’activitat i com a mínim també projecte elèctric amb unes instal·lacions d’acord amb la legalitat.

Des de Bafatec Enginyers oferim projectes d’enginyeria, gestió de les obres i instal·lacions i la seva legalització davant de les administracions pertinents.

A Bafatec tenim experiència exitosa amb l’obtenció de llicència d’activitats a Vic, Granollers, Montmeló, Sant Feliu de Guíxols, Tona, Moià, Olot, etc.

Automatizació i robòtica industrial

 

 

Els processos industrials son adequats per la robòtica, automatització o control industrial, afirmació que ens porta a la següent pregunta:

        On aplicar automatització o robotització industrial?

Tot i que tècnicament es pot fer “casi tot”, el més important és la viabilitat econòmica de la inversió tècnica, ja que trobant el procés més adequat tècnica i econòmicament es poden aconseguir amortitzacions en 3 o 4 anys, actius productius fàcilment finançables i a tots els preus.

L’automatització i robotització dona la possibilitat de tenir flexibilitat en la producció, ja que parat no consumeix, i si hi ha una punta de producció pot produir 24 hores 365 dies l’any, incrementant la productivitat de l’empresa.

Bafatec enginyeria disposa d’un equip de col·laboradors en l’àmbit del control industrial, així com proveïdors amb les tecnologies més avançades.

BAFATEC, Enginyeria i instal·lacions

Tona | Torelló | Moià | La Garriga

  info@bafatec.cat   608035501